Stine Janvin: Fake Synthetic Music

Stine Janvin skúma a rozširuje možnosti práce s hlasom v hudobnej kompozícii a performance a robí to veľmi osobitým spôsobm. Jej audiovizuálny projekt Fake Synthetic Music zvukovo pripomína diela inovátorov elektronickej hudby, avšak snahou Nórky zo Stavangera usadenej v Berlíne nie je žiadne retrospektívne napodobňovanie zaprášených postupov. Práve naopak – v projekte, s ktorým vystúpila na viacerých zahraničných festivaloch kombinuje psychoakustické a priestorové možnosti hlasového prejavu s halucinogénnym svetelným dizajnom. Výsledkom je pohlcujúca performance s nádychom posthumanizmu, stierajúca hranice medzi organickým a syntetickým či reálnym a iluzívnym. Netradičná hlasová technika a novátorský koncept spájajú Stine skôr so súčasnými raveovými dekonštruktérmi.

Fake Synthetic Music from stine j.m on Vimeo.