Workshop: Fielding s Tillom Bovermannom

Miesto: Mini Art Gallery, YMCA, 1. posch.
Čas: Piatok 12:00-18:00, Sobota 10:00-16:00
Záverečná prezentácia/performance/inštalácia: Sobota 17:00
Registrácia: http://bit.ly/2AzOsuV

Workshop je založený na využití a rozšírení platformy Fielding, ktorú vytvoril umelec a programátor Till Bovermann pre svoje Sonic Wilderness Interventions. Jej účelom je sprostredkovanie medzidruhovej hudobnej tvorby: ne-ľudskí performeri (vonkajšie vplyvy) ovplyvňujú Fielding prostredníctvom environmentálnych senzorov, pripojených do uzlov v bezdrôtovej sieti, zatiaľ čo ľudskí hráči formujú jeho sónické kvality štrukturálne – pomocou skladania viet zvukovej abecedy. Účastníci workshopu budú používať svoje laptopy ako jednotlivé uzly lokálnej Fielding siete, pričom sa oboznámia s netradičnými možnosťami, ako (spolu)vytvárať artificiálne zvukové krajiny pre rôzne (ne)lokácie pomocou textuálnych a gesturálnych rozhraní.

Keďže workshop čiastočne využíva techniky tzv. live coding v jazyku Steno, založnom na SuperCollideri, odporúčajú sa základné znalosti softvérovej zvukovej syntézy (napr. Max/MSP, PD alebo SuperCollider), hoci nie sú podmienkou. Registrácia online.

Till Bovermann je umelec a hudobník žijúci v Helsinkách a Berlíne, venuje sa vytváraniu nových hudobných nástrojov a experimetálnych zvukových rozhraní. Nositeľ titulu PhD. z Bielefeldskej univerzity je iniciátorom projektov DEIND (hudobné nástroje pre ľudí s autistickými poruchami na univerzite v Aalto) a 3DMIN (navrhovanie nových hudovných nástrojov, UdK v Berlíne). Till bol rezidentným umelcom v IEM v Grazi a iii v Haagu, kde vyvinul Fielding (2017), live coding platformu pre medzridruhovú hudobnú tvorbu. Vo svojej tvorbe Till rekontextualizuje prírodné úkazy ako je vietor, rast či pohyb so zámerom posúvať divácke očakávania a zážitky.

Treba si priniesť:
– Laptop s nainštalovaným SuperColliderom
– Webkameru (zabudovanú alebo externú)
– Slúchadlá