Workshop: Modulárna syntéza s Bastl Instruments

Úvod do modulárnej syntézy – prednáška pre verejnosť
24.11., 17:00-18:30, A4

Teoretický úvod do modulárnej syntézy sa zameria na základy teórie zvuku a psychoakustiky. Základy syntézy si vysvetlíme prostredníctvom rozdelenia zvuku na tri základné atribúty: výšku, farbu a amplitúdu. Ďalej budeme analyzovať koncept modularity, rozšírený o prístupy subtraktívnej verzus aditívnej syntézy. Prednášajúcim bude hudobník, umelec a spoluzakladateľ brnenskej spoločnosti Bastl Instruments Václav Peloušek.


Praktický kurz modulárnej syntézy – začiatočníci
25.11., 12:00-14:00, A4
Lektorka: Nikol Štrobach / Bastl Instruments

V základnom kurze účastníci porozumejú základným technikám vytvárania zapojenia – „patchu“ na modulárnom syntetizátore a naučia sa pracovať s niektorými ústrednými modulmi: oscilátorom, filtrom, zosilňovačom a zmiešavačom. Vzhľadom na veľký rozsah možností pri modulárnej syntézy preskúmame vzdialené konce spektra, pričom sa pozrieme na maximálne množstvo techník syntézy pri použití minimálneho počtu modulov. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti, ale odporúča sa účasť na prednáške „Úvod do modulárnej syntézy“ v predošlý deň.

K dispozícii bude viacero modulárnych syntetizátorov, takže kapacita workshopu je obmedzená. Prineste si vlastné slúchadlá. KAPACITA WORKSHOPU JE NAPLNENÁ.

Praktický kurz modulárnej syntézy – pokročilí
25.11., 15:00-17:00, A4
Lektor: Václav Peloušek / Bastl Instruments

V pokročilom kurze sa účastníci dozvedia o niektorých skrytých technikách a trikoch modulárnej syntézy. Chaotické správanie, vlastná topológia filtrov, pasívne mixovanie, vytváranie patchov za účelom zvukového dizajnu: mastering v prostredí euroracku. Toto sú niektoré z oblastí, ktoré môžeme skúmať v závislosti od zájmu v skupine. Vyžaduje sa praktická skúsenosť s používaním modulárnych syntetizátorov. Podmienkou účasti na tejto časti kurzu je znalosť základných typov modulov a princípov tvorby patchov (resp. účasť na prvej časti workshopu).

K dispozícii bude viacero modulárnych syntetizátorov, takže kapacita workshopu je obmedzená. Prineste si vlastné slúchadlá. KAPACITA WORKSHOPU JE NAPLNENÁ.