NEXTalks III: Václav Peloušek – Úvod do modulárnej syntézy

PIATOK 24.11., 17:00-18:30, A4

Modulárne syntetizátory, vynález 60. rokov, v posledných rokoch zažívajú comeback a čoraz viac umelcov ich využíva vo svojej tvorbe. Pre záujemcov, ktorí chcú preniknúť hlbšie do toho, ako funguje zvuková syntéza a ako využívať jednotlivé moduly, je určená aj táto prednáška. Teoretický úvod do modulárnej syntézy sa zameria na základy teórie zvuku a psychoakustiky. Základy syntézy si vysvetlíme prostredníctvom rozdelenia zvuku na tri základné atribúty: výšku, farbu a amplitúdu. Ďalej budeme analyzovať koncept modularity, rozšírený o prístupy subtraktívnej verzus aditívnej syntézy. Prednášajúcim bude hudobník, umelec a spoluzakladateľ brnenskej spoločnosti Bastl Instruments Václav Peloušek.

Vstup voľný.