Festival sa koná vďaka podpore z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, podpory z regionálnej dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja a SOZA.

Objednávky pôvodných multimediálnych projektov realizuje A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru v rámci projektu Re-Imagine Europe s podporou z Programu Európskej únie Kreatívna Európa.

Organizátori
1-atraktart2-a4
Podpora a partneri
1258
Mediálni partneri
1234567910