NEXTalks II: Till Bovermann: systems∿encounter — fielding & sonic wilderness intervention

ŠTVRTOK 23.11. 17.00, A4

Umelec, hudobník a líder Fielding Workshopu Till Bovermann bude hovoriť o svojich projektoch. Vstup voľný.

Till Bovermann žije v Helsinkách a Berlíne, venuje sa vytváraniu nových hudobných nástrojov, inštalácií a experimetálnych zvukových rozhraní. Nositeľ titulu PhD. z Bielefeldskej univerzity je iniciátorom projektov DEIND (hudobné nástroje pre ľudí s autistickými poruchami na univerzite v Aalto) a 3DMIN (navrhovanie nových hudobných nátrojov, UdK v Berlíne). Till bol rezidentným umelcom v IEM v Grazi a iii v Haagu, kde vyvinul Fielding (2017), live coding platformu pre medzidruhovú hudobnú tvorbu. Vo svojej tvorbe Till rekontextualizuje prírodné úkazy ako je vietor, rast či pohyb so zámerom posúvať divácke očakávania a zážitky.
http://tai-studio.org/